[1]
สาระจรัส ว., “ผลของกระบวนการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะไตเรื้อรัง โรงพยาบาลแหลมฉบัง ชลบุรี”, วสส, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 13–26, ธ.ค. 2018.