[1]
สามประดิษฐ์ ศ., นิ่มเดช ค. ., โภคภิรมย์ ศ. ., และ แก้วอำไพ ส., “รพ.สต.ติดดาว : ภาระหรือโอกาสการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิในชุมชน”, วสส, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 16–27, ธ.ค. 2020.