[1]
ละออ เ., “การพยาบาลผู้ป่วยตั้งครรภ์นอกมดลูกที่มีภาวะช็อกจากการเสียเลือด”, วสส, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 172–186, พ.ค. 2022.