[1]
วัฒนปัญญาเวชช์ จ., “การจัดการปัญหาการนอน แบบไม่ใช่ยา เพื่อคุณภาพการนอนที่ดี”, วสส, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 205–215, เม.ย. 2021.