[1]
ประภาอินทร์ ป. ., “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการสร้างและต้นแบบพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ”, วสส, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 132–142, ธ.ค. 2020.