[1]
เทพอักษร พ., “มองผ่านกรอบแนวทางการศึกษาด้านสุขภาพของพิภพโลก (Planetary Health) ”, วสส, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 225–228, ธ.ค. 2021.