[1]
กลางประพันธ์ ส., ธานี ณ. ., และ พิมพ์พรม น. ., “การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของโกฐกระดูกและกระทือ สมุนไพรที่ใช้แทนกันได้ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย”, วสส, ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 98–113, ธ.ค. 2022.