[1]
รักษ์ศรี ส. ., ธีระรัตนสุนทร พ. ., สถิรปัญญา จ. ., และ เพ่งพิศ ส. ., “สถานการณ์วัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยวัณโรคที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”, วสส, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 1–12, ธ.ค. 2022.