[1]
มาตา ส. . และ ธรรมพร จ. ., “ผลของการนวดกระตุ้นการไหลของน้ำนมและประคบสมุนไพร ในมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์”, วสส, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 59–71, เม.ย. 2023.