กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสามารถในการทำงานของรยางค์ส่วนบนในผู้ที่มีโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรังในชุมชนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล