กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความตรงของการใช้สมาร์ตโฟนในการประเมินตัวแปรด้านระยะทางและเวลาการเดินและระยะเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวลขณะเดินเพียงอย่างเดียวและเดินพร้อมกับทำกิจกรรมอื่นร่วมด้วย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล