กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความมั่นคงขณะเดินและการมองเห็นระหว่างกลุ่มนักศึกษาวัยหนุ่มสาวที่มีและไม่มีอาการเวียนหรือมึนศีรษะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF