กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวระหว่างผู้สูงอายุที่มีและไม่มีประวัติการล้ม ด้วยวีบาลานซ์บอร์ด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล