กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลทันทีของการติดเทปไคเนซิโอร่วมกับการกระตุ้นเซลล์กระจกเงาต่อความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในเด็กภาวะสมองพิการไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล