กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของระดับแสงสว่างในห้องต่อความสามารถในการทรงท่าวัดโดย accelerometer ในอาสาสมัครที่มีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล