กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการฝึกการทรงตัวขณะยืนและเดินร่วมกับเครื่องเสริมสร้างการก้าวย่างต่อการฟื้นฟูการทรงตัวและความเร็วที่เหมาะสมของการเดินในชุมชนอย่างปลอดภัยของ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลสะเดา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล