กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างระยะการดำเนินโรคกับผลการตรวจประเมินทางคลินิกสำหรับผู้ที่มีภาวะเวียนศีรษะจากความผิดปกติของระบบประสาทการทรงตัวหูชั้นใน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล