[1]
สีพิมพ์ เ. และ นวลเนตร์ น. 2021. ความเที่ยงภายในผู้วัดของการวัดแรงกำมือด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตด้วยมือในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ด์. วารสารกายภาพบำบัด. 43, 2 (ส.ค. 2021), 59–66.