[1]
พีระวัธน์กุล ฉ. , ศิลสุภดล ป. และ จำนงค์กิจ ส. 2021. การเปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวระหว่างผู้สูงอายุที่มีและไม่มีประวัติการล้ม ด้วยวีบาลานซ์บอร์ด. วารสารกายภาพบำบัด. 43, 3 (ธ.ค. 2021), 111–122.