[1]
มหาทรัพย์ ป. และ ลัดดาวงศ์ ธ. 2021. ผลทันทีของการติดเทปไคเนซิโอร่วมกับการกระตุ้นเซลล์กระจกเงาต่อความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในเด็กภาวะสมองพิการไทย. วารสารกายภาพบำบัด. 43, 3 (ธ.ค. 2021), 123–135.