[1]
จำปา ร. และ รัตนาภินันท์ชัย จ. 2021. อิทธิพลของระดับแสงสว่างในห้องต่อความสามารถในการทรงท่าวัดโดย accelerometer ในอาสาสมัครที่มีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว: การทรงท่าในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว. วารสารกายภาพบำบัด. 43, 3 (ธ.ค. 2021), 136–151.