(1)
สีพิมพ์ เ.; นวลเนตร์ น. ความเที่ยงภายในผู้วัดของการวัดแรงกำมือด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตด้วยมือในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ด์. Thai J Phys Ther 2021, 43, 59-66.