(1)
พีระวัธน์กุล ฉ. .; ศิลสุภดล ป.; จำนงค์กิจ ส. . การเปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวระหว่างผู้สูงอายุที่มีและไม่มีประวัติการล้ม ด้วยวีบาลานซ์บอร์ด. Thai J Phys Ther 2021, 43, 111-122.