(1)
มหาทรัพย์ ป.; ลัดดาวงศ์ ธ. . ผลทันทีของการติดเทปไคเนซิโอร่วมกับการกระตุ้นเซลล์กระจกเงาต่อความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในเด็กภาวะสมองพิการไทย. Thai J Phys Ther 2021, 43, 123-135.