[1]
สีพิมพ์ เ. และ นวลเนตร์ น., “ความเที่ยงภายในผู้วัดของการวัดแรงกำมือด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตด้วยมือในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ด์”, Thai J Phys Ther, ปี 43, ฉบับที่ 2, น. 59–66, ส.ค. 2021.