[1]
มหาทรัพย์ ป. และ ลัดดาวงศ์ ธ. ., “ผลทันทีของการติดเทปไคเนซิโอร่วมกับการกระตุ้นเซลล์กระจกเงาต่อความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในเด็กภาวะสมองพิการไทย”, Thai J Phys Ther, ปี 43, ฉบับที่ 3, น. 123–135, ธ.ค. 2021.