[1]
จำปา ร. และ รัตนาภินันท์ชัย จ., “อิทธิพลของระดับแสงสว่างในห้องต่อความสามารถในการทรงท่าวัดโดย accelerometer ในอาสาสมัครที่มีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว: การทรงท่าในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว”, Thai J Phys Ther, ปี 43, ฉบับที่ 3, น. 136–151, ธ.ค. 2021.