การออกกำลังกายในภาวะอ้วน

Authors

  • วิชิต ศุภเมธางกูร ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Keywords:

การออกกำลังกาย, ภาวะอ้วน

Abstract

ไม่มีบทคัดย่อ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Refresher Course