Return to Article Details ผลของการประคบแผลฝีเย็บหลังคลอดด้วยผ้าอนามัยชุบน้ำเกลือเย็น และผ้าอนามัยชุบน้ำสะอาดเย็น ต่อ การลดความเจ็บปวด และการบวมของแผลฝ,Effect of cold compress with cold normal saline pad and cold pad sterile water on perineum pain and edema in post partum period. Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล