[1]
เขียววิมล ว., เจียมอมรรัตน์ ร. and อินทองปาน อ. 2013. ศึกษาสถานการณ์การดำเนินการจัดการความรู้ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 21, 1 (Jan. 2013), 96–105.