[1]
ธรรมกุล ด. and ศิริวัฒนกุล เ. 2016. กอด : สัมผัสรักพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 26, 3 (Dec. 2016), 1–12.