[1]
พุทธรักษา ล., ขำอยู่ อ. and ดาลลาส จ.ช. 2016. มาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 26, 3 (Dec. 2016), 66–77.