(1)
สอนดี เ.; พงษ์ศักดิ์ชาติ พ.; ก่อเจดีย์ ผ.; ชื่นฉ่ำ จ.; สิงห์ประไพ ภ. Evaluation of the District Health System Management Competencies of Learning and Coordinating Center (LCC) Boromarajonani College of Nursing, Saraburi. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2018, 28, 116-126.