(1)
เทอร์เนอร์ ก.; เหลืองรัตนมาศ ล.; รื่นเริง ท.; รักความสุข ส. Development of a Pedagogical Model to Promote 21st Century Skills of Nursing Students. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2018, 28, 127-138.