(1)
ทองมีขวัญท.; วาระหัสจ.; ทองมีขวัญข. ส.; วาระหัสจ.; ณ อยุธยาข. ส.; วรรณวิไลพ.; วงศ์ใหญ่ส. Effects of Teaching Using Media With Demonstration on Suture and Incision and Drainage Ability of Nursing Students. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2019, 29, 142-151.