(1)
เขียววิมล ว.; เจียมอมรรัตน์ ร.; อินทองปาน อ. ศึกษาสถานการณ์การดำเนินการจัดการความรู้ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2013, 21, 96-105.