(1)
เทอร์เนอร์ ก.; เพ็ชรคง จ. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: สาระสำคัญที่ต้องรู้สำหรับการจัดการศึกษาพยาบาล. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2016, 26, 1-15.