(1)
เกตุอินทร์ ว.; ศรียะศักดิ์ อ.; หงษ์ทอง ก. การรับรู้สุขภาพและพัฒนาการทารกในมุมมองของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2016, 26, 176-187.