(1)
ธรรมกุล ด.; ศิริวัฒนกุล เ. กอด : สัมผัสรักพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2016, 26, 1-12.