(1)
พุทธรักษา ล.; ขำอยู่ อ.; ดาลลาส จ. ช. มาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2016, 26, 66-77.