(1)
ปุริมายะตา ป.; วิบูลชัย น.; วงษาไฮ ถ.; วรามิตร ว. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตเพื่อป้องกันแผลกดทับ ในผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนักที่ขา; A Research and Development of a Set of Dialysis Bag-Mattress Innovation for Pressure Sore Prevention in Patients With Fracture. NJPH (วารสาร พ.ส.) 2016, 26, 104-117.