พุทธรักษา ล.; ขำอยู่ อ.; ดาลลาส จ. ช. มาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 66–77, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74402. Acesso em: 1 oct. 2022.