[1]
สอนดี เ., พงษ์ศักดิ์ชาติ พ., ก่อเจดีย์ ผ., ชื่นฉ่ำ จ., and สิงห์ประไพ ภ., “Evaluation of the District Health System Management Competencies of Learning and Coordinating Center (LCC) Boromarajonani College of Nursing, Saraburi”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 28, no. 1, pp. 116–126, Apr. 2018.