[1]
เทอร์เนอร์ ก., เหลืองรัตนมาศ ล., รื่นเริง ท., and รักความสุข ส., “Development of a Pedagogical Model to Promote 21st Century Skills of Nursing Students”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 28, no. 1, pp. 127–138, Apr. 2018.