[1]
ชูศรีอ., ใจงามณ., วงศ์วิเศษกุลศ., and สันประโคนป., “Health Promotion for Preschool Aged Children whose Age 2-5 years-old in Child Developmental Center at Khet Bang Phlat, Bangkok: Family Management”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 28, no. 3, pp. 51-62, Dec. 2018.