[1]
เรืองสิทธิ์ว., วงษ์ประเสริฐจ., and กุลประฑีปัญญาก., “Process of Physical Activity Associated with Health Care Behaviors of Thai Elderly Systematic Revie”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 28, no. 3, pp. 131-144, Dec. 2018.