[1]
เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ ก., ชาวสวนศรีเจริญ ไ., and คงสนิท เ., “Effectiveness of Resilience-Enhancing Program in Elderly Residents at Ban Sritang Nursing Home”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 29, no. 1, pp. 32–47, Apr. 2019.