[1]
สารินทร์ส., มูลศาสตร์ส., and ชัยลิมปมนตรีว., “The Effectiveness of a Health Literacy Development Program in Patients with Type 2 Diabetes Risking to Chronic Kidney Disease”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 29, no. 2, pp. 64-73, Aug. 2019.