[1]
สุรังษี ส., เหลืองรัตนมาศ ล., and ภู่กฤษณา ส., “Development of Life Skills Training Program to Promote Resilience among Nursing Students”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 29, no. 3, pp. 194–204, Dec. 2019.