[1]
เขียววิมล ว., เจียมอมรรัตน์ ร., and อินทองปาน อ., “ศึกษาสถานการณ์การดำเนินการจัดการความรู้ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 21, no. 1, pp. 96–105, Jan. 2013.